top of page
PTMOT Logo - Colour on White Background-

Nau mai, haere mai

ki te kāinga o te rōpu

Pae Tū Mōkai O Tauira.

Toitū te Marae ā Tangaroa,
Toitū te Marae ā Tāne,
Toitū te Iwi.

Whakaahua: petemonk.com

Mō mātou

He tino whakahī rawa atu nei mātou, he rōpū Māori, he rōpū kaitiaki. Ko te tino kaupapa ā mātou mahi - ki te whakahokia te mana ki ā tātou, me whakahokia te mana ki te hapori whānui.

'Īnganga' - Photo: Unknown

About us

'He kaitiaki pūhou' - Photo: Unknown

Wānanga

We stand for the protection of our land and culture and we believe in the diversity and value that Maori bring to our communities.

Mō mātou

Ko ngā mea nunui ki a mātou, he whakahī, he mana ōrite, he takohanga. Ko te whakatara o te wā, toitū tēnei mahi rangatira mō ngā reanga ināianei, me ngā rā ā mua mō ngā tamariki-mokopuna.

unknown-karen.jpg

'Kaitiaki' - Photo: Unknown

Contact
bottom of page